Klachten van de wervelkolom

Iedereen maakt gedurende zijn leven meerdere episodes van rugklachten door. Van plotselinge schietende pijn tot constant zeurende klachten. De manifestaties en oorzaken van rugklachten zijn zeer breed. Veel genoemde structurele oorzaken zoals; hernia’s, vernauwingen en zenuw problematieken zorgen voor veel onzekerheid. Daarnaast is de rug als centrale structuur bij veel klachten betrokken. Problemen vanuit de armen of benen, problemen vanuit interne structuren (denk maar is aan nierklachten), invloed vanuit de ribben of vele fasciale ketens. Het is de taak aan de osteopaat om vanuit deze vele mogelijke oorzaken uw klacht zo gericht mogelijk te behandelen. Dit is iets waar wij u graag bij helpen. Middels een uitgebreid vraaggesprek en onderzoek trachten wij de belangrijkste problemen te vinden in uw klachtenbeeld. Daarop zullen wij onze behandeling richten en u op deze manier snel en efficiënt van uw klachten af helpen.

 Tijdens ons eerste consult zullen wij allereerst uw klachtenbeeld en medische situatie zo goed mogelijk in kaart brengen middels een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek.