Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling van uw osteopaat, of bent u ontevreden over de manier waarop uw osteopaat of zijn medewerker met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de osteopathie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw osteopaat of contact op te nemen met de praktijk waar uw osteopaat werkt. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht:

· de Klachtencommissie van de beroepsvereniging NOF

· de Commissie van Toezicht;

· het Regionaal Tuchtcollege.

Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt namelijk per commissie.

 

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Meer informatie vindt u bij:

Rijksoverheid voorschriften zorgaanbieders

Rijksoverheid overzicht verplichtingen

Inspectie voor de Gezondheidszorg melden calamiteiten

NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie)